Crowdfundcoach.nl

Heeft u interesse in een crowdfundcampagne?
Wilt u zelf een bedrag binnenhalen om een project te starten?
Of wilt u meedoen aan een bestaand project?
U investeert dan, zodra het crowdfundtraject is afgerond,
ontvangt u een bepaalde beloning

Crowdfundcoach.nl biedt beide campagnes aan,
maar kan ook verwijzen naar andere crowdfundplatforms.

Om het systeem in werking te zetten, zijn er 4 sponsoren
betrokken, zodat bepaalde ontwikkelingen kunnen worden gefinancieerd:

sponsor001 sponsor002
sponsor003 sponsor004

Op dit moment is crowdfundcoach.nl nog in de opbouwfase.
Er kunnen nog geen campagnes aangevraagd worden.
Ook zal nog duidelijk vermeld worden wat crowdfunding precies is.
Heeft u vragen? Neem contact op via mail@peterkoopman.nl